top of page

Uslovi korištenja

Linden d.o.o. (u daljem tekstu: „Linden“, „mi“) ima pravo da kreira i/ili objavljuje sadržaj, te upravlja internet stranicom dostupnom putem web adrese www.festivalsvjetlasarajevo.ba (u daljem tekstu: „web stranica“).

Osoba koja koristi ovu internet stranicu (u daljem tekstu: „Korisnik“) korištenjem istih bezuslovno pristaje na primjenu ovih Uslova korištenja (u daljem tekstu: „Uslovi“), te se smatra da je ista sposobna prihvatiti ove Uslove i da shvata sve rizike povezane sa korištenjem na web stranici objavljenog i dostupnog sadržaja.

 

Korištenje web stranice

Ako ne prihvatate Uslove korištenja ove web stranice, molimo Vas da odmah prestanete koristiti istu!

Kopiju ovih Uslova možete, po potrebi, isprintati i sačuvati. Uslovi predstavljaju pravni dogovor između Korisnika i Sarajevo Navigatora i mogu se mijenjati jedino uz naše dopuštenje. Zadržavamo pravo izmjene Uslova bez objašnjenja, mijenjajući njihov sadržaj na Portalu.

Ponuda proizvoda i usluga koji su dostupni za rezervaciju ili kupovinu na Portalu, kao što su hotelski smještaj ili ture, kreirana je u saradnji sa našim partnerima. Kupovina takvih proizvoda ili usluga podrazumijeva direktan ugovorni odnos između Korisnika i partnera. Iako Sarajevo Navigator sarađuje sa respektabilnim partnerima, ne preuzima odgovornost za bilo kakve štete nastale uslijed korištenja partnerovih proizvoda ili usluga.

Korisnik treba obavezno provjeriti i prihvatiti uslove korištenja svakog partnera prije nego potvrdi rezervaciju. Za sva pitanja ili žalbe, kao i u slučaju izmjene ili otkazivanja rezervacije, Korisnik se treba obratiti direktno partneru.

 

Tačnost informacija i objavljeni sadržaj

Sadržajem objavljenim na stranici smatraju se tekstovi, grafike, zaštitni znaci, fotografije, video sadržaji i svi drugi sadržaji. Linden čini sve napore kako bi informacije na stranici bile tačne. Ukoliko pronađete neku netačnu informaciju, molimo Vas da nas obavijestite o tome i mi ćemo, ukoliko smatramo da je korekcija nužna i opravdana, načiniti izmjene u što kraćem roku.

 

Vi biste nezavisno od toga, trebali provjeriti svaku informaciju prije nego što se referirate na nju. Mi ne tvrdimo da su informacije na web stranici apsolutno tačne, ažurirane, ili kompletne i ne prihvatamo nikakvu odgovornost za gubitak ili štetu prouzrokovanu eventualnom netačnošću istih.

 

Pravo intelektualnog vlasništva

Sadržaj objavljen na web stranici zaštićen je propisima koji reguliraju prava intelektualnog vlasništva, pa svako njegovo neovlašteno korištenje može predstavljati osnovu za pokretanje postupka za zaštitu autorskih prava prema Korisniku od strane Lindena ili treće osobe koja je ovlašteni nosilac autorskih prava.

Linden pruža, bez ikakve naknade, pristup informacijama na web stranici u cilju informisanja o sadržajima Festivala svjetla Sarajevo i ne snosi odgovornost za date informacije. Linden daje Korisniku ograničenu, neprenosivu i neisključivu dozvolu da pregleda, odštampa, kopira ili na drugi način koristi sadržaj web stranice, isključivo za svoju ličnu i nekomercijalnu upotrebu, pod uslovom da Korisnik preuzeti sadržaj ne mijenja na bilo koji način, te da uz preuzeti sadržaj navede izvor.

Predstavnici medija imaju pravo preuzeti i koristiti sadržaj dostupan u dijelu web stranice “Press & Media” isključivo u svrhu informisanja javnosti o sadržajima i ponudi Festivala svjetla Sarajevo.

 

Kako nas kontaktirati

Linden možete kontaktirati putem kontakt forme na sljedećem linku.

FSS_Logo_RGB-za-wix-500px.png
bottom of page